Get Adobe Flash player


วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
การประชุมระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
เยี่ยมให้กำลังใจผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยฯ และผู้บริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
การประชุมโครงการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
การประชุมโครงการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
การประชุมคกก.ดำเนินการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
การประชุมแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก 2567-2571

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ในการประเมินความสามารถในการนิเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14/2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) บิดาของนางสายรุ้ง ชื่นชม

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผอ.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
การประชุมการขอนุญาตจัดการศึกษาฯ โดยครอบครัว ครั้งที่ 2/2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
ประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและเบื้องต้น

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
การประชุมคกก.ดำเนินงานรร.คุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบาย ร.10

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
ร่วมพิธีรดน้ำศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
พิธีพระราชทานเพลิงศพ มารดาของนางรัตนา ด้วงดารา

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับฯ PISA กลุ่มผอ.สพท. ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
ร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่กุหลาบ โตเชื้อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
การศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำ การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
กิจกรรมภาพแห่งความสำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
ประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพท. 3/2567

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
ประชุมการติดตามเร่งรัดฯจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก กลุ่มรร.ทองน้ำงาม ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
การประชุมจัดทำหนังสือนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พสน. (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
นิเทศ ติดตามสถานศึกษานำร่องฯ (ลูกเสือสามัญ) ภาคเรียนที่ 2/2566