อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประชุมวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการติดตาม
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 
นิเทศฯการบริหารงาน และการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
 
ประชุมซักซ้อม การประเมินคุณธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
 
กิจกรรมการสัมภาษณ์กลุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
 
นิเทศฯการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
 
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
 
นิเทศฯการบริหารงานและการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
 
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่สงวน สุระขันธ์
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
อ่านข่าวทั้งหมด