อ่านข่าวทั้งหมด
 
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
 
ยินดีต้อนรับ นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศน์
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
 
โครงการ H ที่ 4 (Health) for L...O
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
 
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ วันแรกเปิดภาคเรียน รร.วัดราษฎร์ประสิทธิ์
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
 
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ วันแรกการเปิดภาคเรียน ร.ร.วัดศรัทธาภิรม
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
 
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 18/2561
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
 
ลงพื้นที่ติดตามโครงการการดำเนินงานตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
 
ติดตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
 
ประชุมชี้แจงการเข้ากลุ่ม PLC
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
 
ประชุมการติดตามโครงการการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
อ่านข่าวทั้งหมด