อ่านข่าวทั้งหมด
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 4 มี 5 ต้อง พื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 
ประชุมโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดฯ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 
รายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 
การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา และการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 
ประชุมให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
 
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง.ผอ.
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
 
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
 
ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
 
ติดตามการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
อ่านข่าวทั้งหมด