อ่านข่าวทั้งหมด
 
ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนทางไกล ร.ร.วัดแหลมคาง
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
 
ประเมินโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
 
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
 
คัดเลือกนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
 
ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการคัดเลือก นักจิตวิทยา
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
 
ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาจริยคุณ
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
 
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผช.ปลัดกระทรวง ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนทางไกล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร เสริมสร้างวินัยและจรรยยาบรรณครู
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
 
ประชุมคณะกรรมการ กำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
 
รายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. และประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
อ่านข่าวทั้งหมด