อ่านข่าวทั้งหมด
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
 
การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดทำงาน วิจัยระบบการดุแลช่วยเหลือนักเรียน
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
 
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
 
ร่วมพิธีทำบุญ แด่พระครูวิธาน ปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
 
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทาง การดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
 
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม วันเปิดภาคเรียน 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
 
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม วันเปิดภาคเรียน 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
 
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม วันเปิดภาคเรียน 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
 
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
อ่านข่าวทั้งหมด