อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ตำแหน่ง ผอ.สพท. ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
 
การอบรมครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
 
พิธีเปิดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน PMQA 4.0
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
 
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
 
ลงพื้นที่ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพนำร่อง
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
 
รายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
 
อบรมครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) "Coding for Teachers"
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
 
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัย
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
อ่านข่าวทั้งหมด