อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกัน คุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนา นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประชุม Vdo conference การชี้แจงภารกิจ สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
 
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
 
โครงการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม”
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประชุมโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งการเลือกตั้ง
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านข่าวทั้งหมด