อ่านข่าวทั้งหมด
 
อบรมหลักสูตร "การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วย นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC"
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 
รายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประชุมจัดทำคำของบประมาณ สพฐ.(งบแลกเป้า)
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประชุมชี้แจงการวางระบบคุณภาพ และประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคูเมือง
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเครื่องราช อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 
กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 
ศึกษาดูงาน สพป.ชัยนาท
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประชุมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีรอบปกติ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
รายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านข่าวทั้งหมด