อ่านข่าวทั้งหมด
 
นิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนวัดเก้าชั่ง อำเภอพรหมบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
 
รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
 
นิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนวัดแหลมคาง อ.บางระจัน
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
 
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานจัดกิจกรรม ลูกเสือ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
 
สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาผู้อำนวยการ สถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
 
การขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ร.ร.อนุบาลสิงห์บุรี
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
 
ขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ร.ร.วัดกลางชูศรีฯ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
 
“กิจกรรมคัดลายมือ” กลุ่มทองน้ำงาม
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน cluster 1
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
 
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
อ่านข่าวทั้งหมด