อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
 
พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบ พระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
 
ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้า
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
 
โครงการ “ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สิงห์บุรี ทำดีเพื่อพ่อ”
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
 
ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนวัดประศุก
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
 
ประชุมพิจารณาจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
 
รายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
 
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านจ่าฯ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
อ่านข่าวทั้งหมด