อ่านข่าวทั้งหมด
 
ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
 
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
 
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
 
กีฬาสานสัมพันธ์วันครู ปี 2563
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
 
งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
 
ต้อนรับ คณะ รอง.ผอ.สพทที่เข้ารับการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
 
ให้โอวาทครูบรรจุใหม่
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
 
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
 
รายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
อ่านข่าวทั้งหมด