อ่านข่าวทั้งหมด
 
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนชุมชนวัดตราชู ซึ่งประสบอุทกภัย
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
 
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง ซึ่งประสบอุทกภัย
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
 
กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ผอ นิรุตต์ เข็มเงิน ผอ.สพป.ยะลา เขต 2
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
 
ประชุมขับเคลื่อนการนนำเครื่องมือระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนจากวิจัยสู่การปฏิบัติ
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
 
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)ประมวลผล สรุปผลการประเมิน ITA Online สถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
 
กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต และจิตอาสาพัฒนาวัด
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูครูและบุคลากร ทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่าแห่งวิชาชีพ
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
 
สอบคัดเลือกพนักงานราชการ
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
 
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ.
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
อ่านข่าวทั้งหมด